korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
친애하는 최철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
친애하는 김민정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
친애하는 김선영님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
친애하는 최유라님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
친애하는 홍두깨씨,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
친애하는 미영씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nós escrevemos a respeito de...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Nós escrevemos em atenção à/ao...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formální, jménem celé společnosti
A respeito de..
...에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Com referência a...
...에 대해서 언급하자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formální žádost, předběžná
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
...를 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
O senhor/A senhora poderia recomendar...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
O anexo está no formato...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formální, zdvořilé
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
미리 감사의 말씀 드리며...
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formální, zdvořilý
Espero que possamos trabalhar em parceria.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formální, velmi přímý
Espero ter notícias suas em breve.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují