dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nós escrevemos a respeito de...
Vi skriver til dig angående...
Formální, jménem celé společnosti
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Vi skriver i anledning af...
Formální, jménem celé společnosti
A respeito de..
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Com referência a...
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Ville du have noget imod hvis...
Formální žádost, předběžná
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Vil du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Du anmodes til snarest at...
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
Det er vores intention at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
Vi må desværre meddele dig at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
O anexo está no formato...
Bilaget er i...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formální, zdvořilé
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
Hvis du behøver mere information...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
Vi sætter pris på din forretning.
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
Espero ter notícias suas em breve.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují