česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nós escrevemos a respeito de...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
A respeito de..
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Com referência a...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
Naším záměrem je, aby ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
O anexo está no formato...
Příloha je ve formátu...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formální, zdvořilé
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Espero ter notícias suas em breve.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují