anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nós escrevemos a respeito de...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Nós escrevemos em atenção à/ao...
We are writing in connection with ...
Formální, jménem celé společnosti
A respeito de..
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Com referência a...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
O anexo está no formato...
The attachment is in...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formální, zdvořilé
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
For further information please consult our website at…
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Espero que possamos trabalhar em parceria.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
If you require more information ...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují