korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formální, jménem celé společnosti
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formální žádost, předběžná
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formální žádost, velice přímá
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formální, zdvořilé
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formální, velmi zdvořilý
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formální, zdvořilý
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formální, zdvořilý
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formální, zdvořilý
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formální, zdvořilý
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formální, přímý
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formální, přímý
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formální, velmi přímý
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Méně formální, zdvořilý
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují