čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Z wyrazami szacunku,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Z poważaniem,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Pozdrawiam,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují