thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrter Herr,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
เรียน จอห์น
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
เนื่องมาจาก...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
เราสนใจที่จะรับ...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
คุณช่วยแนะนำ...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Der Anhang ist im ...-Format.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formální, zdvořilé
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความจริงใจ
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují