švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Bäste herr ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrter Herr,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herr/fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver till dig angående ...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vi är tacksamma om du ...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Kunde du skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jag måste fråga dig om ...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten...
Vi ber dig omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Der Anhang ist im ...-Format.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formální, zdvořilé
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
För mer information, se vår hemsida ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Om du behöver mer information ...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují