finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Arvoisa Herra Presidentti
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrter Herr,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Hyvä Rouva
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvä Herra / Rouva
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Hyvä John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
Koskien...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
Viitaten...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Olisikohan mahdollista...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Haluan kysyä voisiko...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Voisitteko suositella...
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Olisimme kiitollisia jos...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
Tavoitteenamme on...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Der Anhang ist im ...-Format.
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formální, zdvořilé
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
Kiittäen jo etukäteen...
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Kunnioittavasti,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují