esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrter Herr,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Estimata John
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Ĉu vi rekomendas...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten...
Vi urĝe petis al...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
Ĝi estas nia intenco de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Der Anhang ist im ...-Format.
La alligiteco estas en...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formální, zdvořilé
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Se vi bezonas plian informon...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Ni dankas pri via negoco.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují