turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Sayın Başkan,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Sayın yetkililer,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
İlgili makama,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Sayın Ahmet Bey,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Sayın Arzu Hanım,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Sayın Ayşe Hanım,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Sayın Fulya Hanım,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Sayın Ahmet Türkal,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Sevgili Can,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
... konuda size yazıyoruz.
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
...'e istinaden
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
...'e atfen
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
... adına size yazıyorum.
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Rica etsem acaba ...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Çok memnun olurduk eğer ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
Niyetimiz şu ki ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Üzgünüz ancak ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Ekler ... formatındadır.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Daha bilgi isterseniz ...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımla,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımızla,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımla,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
En iyi / kibar dileklerimle,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Saygılar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují