španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Distinguido Sr. Presidente:
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Apreciado Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Querido Juan:
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Le escribimos en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
Con relación a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
En referencia a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Escribo para pedir información sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
Le escribo en nombre de...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
¿Sería posible...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
¿Tendría la amabilidad de...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Me complacería mucho si...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Me atrevo a preguntarle si...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
¿Podría recomendarme...
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Se le insta urgentemente a...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Estaríamos muy agradecidos si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
Es nuestra intención...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Lamentamos informarle que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
El archivo adjunto está en formato...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
Le agradecemos de antemano...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Si requiere más información...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
Espero tener noticias de usted pronto.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Respetuosamente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují