rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Stimate Domnul/Doamnă,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
În atenţia cui este interesat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Stimate Domnule Popescu,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Dragă Andreea Popescu,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Dragă Mihai,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vă scriem cu privire la...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vă scriem în legătură cu...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
Referitor la...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
Vă scriu în numele...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
V-ar deranja dacă...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Aţi fi atât de amabil încât să...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Aş dori să ştiu dacă...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
V-am rămâne recunoscători dacă...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
Intenţia noastră este să...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Ataşamentul este în formatul...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
Vă mulţumesc anticipat...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
Cu stimă,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Cu sinceritate,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Cu respect,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Toate cele bune,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Cu bine,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují