portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nós escrevemos a respeito de...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
A respeito de..
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
Com referência a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Escrevo-lhe para saber sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
Escrevo-lhe em nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Devo perguntar-lhe se...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Qual a lista atual de preços de...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
É a nossa intenção...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Lamentamos informar que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
O anexo está no formato...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Caso precise de maiores informações...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Nós prezamos o seu negócio.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
Espero ter notícias suas em breve.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Com elevada estima,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Abraços,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují