polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Drogi/Szanowny Pani,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Szanowny Panie,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Drogi Tomaszu,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
Nawiązując do...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Załącznik jest w formacie...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
Z góry dziękuję...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Z poważaniem,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Pozdrawiam,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují