německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Sie werden dringlichst gebeten...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Der Anhang ist im ...-Format.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují