italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Gentile Mario,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
In riferimento a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
Per quanto concerne...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
La contatto per avere maggiori informazioni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
La contatto per conto di...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Le dispiacerebbe...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
La contatto per sapere se può...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Le sarei veramente grata/o se...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Le sarei riconoscente se volesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
Potrebbe inviarmi...
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi trovo a chiederLe di...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
Potrebbe raccomadarmi...
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
La invitiamo caldamente a...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Le saremmo grati se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
È nostra intenzione...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dopo attenta considerazione...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
L'allegato è in formato... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
Spero di sentirLa presto.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Cordiali saluti
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Cordialmente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují