francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Monsieur le Président,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Madame, Monsieur
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Cher Benjamin,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons concernant...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Nous vous écrivons au sujet de...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
Suite à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
En référence à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
J'écris afin de me renseigner sur...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
Je vous écris de la part de...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Auriez-vous l'amabilité de...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Je me permets de vous demander si...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
Pourriez-vous recommander...
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Nous vous prions de...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Nous vous serions reconnaissants si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Quelle est votre liste des prix pour...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
Notre intention est de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Nous regrettons de vous informer que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Le fichier joint est au format...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
En vous remerciant par avance...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Merci pour votre aide.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Merci de votre confiance.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
Dans l'attente de votre réponse.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Cordialement,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují