esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Estimata John
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
Ĉu vi rekomendas...
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi urĝe petis al...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
Ĝi estas nia intenco de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
La alligiteco estas en...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Se vi bezonas plian informon...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Ni dankas pri via negoco.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují