čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují