česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
Naším záměrem je, aby ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Příloha je ve formátu...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují