anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

친애하는 사장님께,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
친애하는 관계자님께 드립니다.
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
친애하는 여러분께 드립니다.
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분(들)께 드립니다.
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 최철수님,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 김민정님,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김선영님,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 최유라님,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 홍두깨씨,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
친애하는 미영씨,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
We are writing in connection with ...
Formální, jménem celé společnosti
...에 관하여 말씀드리자면,
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해서 언급하자면,
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
...를 대신하여 글을 드립니다.
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...를 보내주시겠습니까?
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
...를 추천해 주시겠습니까?
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
저희의 목적은 ... 입니다.
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
The attachment is in...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formální, zdvořilé
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
For further information please consult our website at…
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
미리 감사의 말씀 드리며...
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
If you require more information ...
Formální, přímý
당신의 수고에 감사드립니다.
We appreciate your business.
Formální, přímý
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
조만간 답장 받길 기대합니다.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
... (자신의 이름) 드림,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (자신의 이름) 드림,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... (자신의 이름) 드림,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
.... 보냄,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
.... 보냄,
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují