vietnamsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Thưa ông,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Thưa bà,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Thưa ông/bà,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Thưa các ông bà,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Thưa ông/bà,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Gửi ông A,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
Về việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
Tôi viết thư này để nói về...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Liệu ông/bà có phiền...
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ông/bà vui lòng gửi...
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
Chúng tôi dự định...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
L'allegato è in formato... .
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formální, zdvořilé
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Xin chân thành cảm ơn...
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
Kính thư,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
Kính thư,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
Trân trọng,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují