německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
Sie werden dringlichst gebeten...
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
L'allegato è in formato... .
Der Anhang ist im ...-Format.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formální, zdvořilé
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují