korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
친애하는 최철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
친애하는 김민정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
친애하는 김선영님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
친애하는 최유라님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
친애하는 홍두깨씨,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
친애하는 미영씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
...에 대해서 언급하자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
...를 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
L'allegato è in formato... .
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formální, zdvořilé
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
미리 감사의 말씀 드리며...
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
... (자신의 이름) 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují