česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
Naším záměrem je, aby ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
L'allegato è in formato... .
Příloha je ve formátu...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formální, zdvořilé
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují