anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
We are writing in connection with ...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
L'allegato è in formato... .
The attachment is in...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formální, zdvořilé
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
For further information please consult our website at…
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
If you require more information ...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují