thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Monsieur le Président,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Monsieur,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur
ถึงท่านทั้งหลาย
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Cher Benjamin,
เรียน จอห์น
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nous vous écrivons concernant...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Nous vous écrivons au sujet de...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Suite à...
เนื่องมาจาก...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En référence à...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
J'écris afin de me renseigner sur...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Je vous écris de la part de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formální žádost, předběžná
Auriez-vous l'amabilité de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formální žádost, předběžná
Je vous saurai gré de...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formální žádost, předběžná
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formální žádost, velmi zdvořilá
Je vous saurai gré de...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Pourriez-vous me faire parvenir...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, zdvořilá
Nous sommes intéressés par la réception de...
เราสนใจที่จะรับ...
Formální žádost, zdvořilá
Je me permets de vous demander si...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formální žádost, zdvořilá
Pourriez-vous recommander...
คุณช่วยแนะนำ...
Formální žádost, přímá
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, přímá
Nous vous prions de...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formální žádost, velice přímá
Nous vous serions reconnaissants si...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Quelle est votre liste des prix pour...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formální konkrétní žádost, přímá
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formální dotaz, přímý
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formální dotaz, přímý
Notre intention est de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Nous regrettons de vous informer que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Le fichier joint est au format...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formální, zdvořilé
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formální, velmi zdvořilý
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formální, velmi zdvořilý
En vous remerciant par avance...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formální, velmi zdvořilý
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formální, velmi zdvořilý
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formální, zdvořilý
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formální, zdvořilý
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formální, zdvořilý
Merci pour votre aide.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formální, zdvořilý
Dans l'attente d'un entretien prochain.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formální, přímý
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formální, přímý
Merci de votre confiance.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formální, přímý
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formální, velmi přímý
Dans l'attente de votre réponse.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Méně formální, zdvořilý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formální, jméno příjemce neznámé
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
ด้วยความจริงใจ
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Meilleures salutations,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cordialement,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují