švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Monsieur le Président,
Bäste herr ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Monsieur,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Bästa herr/fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Cher Benjamin,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver till dig angående ...
Formální, jménem celé společnosti
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
Suite à...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En référence à...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
J'écris afin de me renseigner sur...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Je vous écris de la part de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vi är tacksamma om du ...
Formální žádost, předběžná
Auriez-vous l'amabilité de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Pourriez-vous me faire parvenir...
Kunde du skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Je me permets de vous demander si...
Jag måste fråga dig om ...
Formální žádost, zdvořilá
Pourriez-vous recommander...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
Nous vous prions de...
Vi ber dig omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Quelle est votre liste des prix pour...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
Notre intention est de...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Nous regrettons de vous informer que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Le fichier joint est au format...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formální, zdvořilé
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
För mer information, se vår hemsida ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
En vous remerciant par avance...
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, zdvořilý
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formální, zdvořilý
Merci pour votre aide.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Om du behöver mer information ...
Formální, přímý
Merci de votre confiance.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formální, přímý
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Dans l'attente de votre réponse.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cordialement,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují