polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Monsieur le Président,
Szanowny Panie Prezydencie,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Monsieur,
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Drogi/Szanowny Pani,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur
Szanowni Państwo,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Szanowni Państwo,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Cher Benjamin,
Drogi Tomaszu,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nous vous écrivons concernant...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formální, jménem celé společnosti
Nous vous écrivons au sujet de...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formální, jménem celé společnosti
Suite à...
W nawiązaniu do...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En référence à...
Nawiązując do...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
J'écris afin de me renseigner sur...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Je vous écris de la part de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formální při psaní pro někoho jiného
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formální žádost, předběžná
Auriez-vous l'amabilité de...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formální žádost, předběžná
Je vous saurai gré de...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formální žádost, předběžná
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Je vous saurai gré de...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Pourriez-vous me faire parvenir...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formální žádost, zdvořilá
Nous sommes intéressés par la réception de...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formální žádost, zdvořilá
Je me permets de vous demander si...
Chciałbym zapytać, czy...
Formální žádost, zdvořilá
Pourriez-vous recommander...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formální žádost, přímá
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formální žádost, přímá
Nous vous prions de...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formální žádost, velice přímá
Nous vous serions reconnaissants si...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formální dotaz, přímý
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formální dotaz, přímý
Notre intention est de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Nous regrettons de vous informer que...
Z przykrością informujemy, że...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Le fichier joint est au format...
Załącznik jest w formacie...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formální, zdvořilé
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formální, velmi zdvořilý
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formální, velmi zdvořilý
En vous remerciant par avance...
Z góry dziękuję...
Formální, velmi zdvořilý
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formální, velmi zdvořilý
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formální, velmi zdvořilý
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formální, zdvořilý
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formální, zdvořilý
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formální, zdvořilý
Merci pour votre aide.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formální, zdvořilý
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formální, přímý
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formální, přímý
Merci de votre confiance.
Doceniamy Państwa pracę.
Formální, přímý
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formální, velmi přímý
Dans l'attente de votre réponse.
Czekam na Pana odpowiedź.
Méně formální, zdvořilý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Z wyrazami szacunku,
Formální, jméno příjemce neznámé
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Z poważaniem,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Meilleures salutations,
Pozdrawiam serdecznie,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cordialement,
Pozdrawiam,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují