korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Arvoisa Herra Presidentti
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Hyvä Herra,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä Herra / Rouva
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
친애하는 최철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
친애하는 김민정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
친애하는 김선영님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
친애하는 최유라님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Hyvä John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hyvä John,
친애하는 미영씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Kirjoitamme teille liittyen...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Kirjoitamme teille liittyen...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formální, jménem celé společnosti
Koskien...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Viitaten...
...에 대해서 언급하자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kirjoitan tiedustellakseni...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Olisikohan mahdollista...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formální žádost, předběžná
Olisitteko ystävällisiä ja...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
...를 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Haluan kysyä voisiko...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Voisitteko suositella...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Pyydämme teitä välittömästi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formální žádost, velice přímá
Olisimme kiitollisia jos...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
Tavoitteenamme on...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Liitetiedosto on ... muodossa.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formální, zdvořilé
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Kiittäen jo etukäteen...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formální, velmi zdvořilý
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formální, zdvořilý
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formální, zdvořilý
Kiitos avustanne tässä asiassa.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formální, přímý
Jos tarvitsette lisätietoja...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formální, přímý
Arvostamme asiakkuuttanne.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formální, velmi přímý
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Méně formální, zdvořilý
Ystävällisin terveisin,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Ystävällisin terveisin,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Kunnioittavasti,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Parhain terveisin,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Terveisin,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují