čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Arvoisa Herra Presidentti
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Kirjoitamme teille liittyen...
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Kirjoitamme teille liittyen...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
Koskien...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Viitaten...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Haluan kysyä voisiko...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Voisitteko suositella...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Tavoitteenamme on...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Liitetiedosto on ... muodossa.
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Ystävällisin terveisin,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Parhain terveisin,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Terveisin,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují