rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia cui este interesat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
Dragă Mihai,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Vă scriem cu privire la...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
În legătură cu...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Referitor la...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Vă scriu în numele...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Aţi fi atât de amabil încât să...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Aş dori să ştiu dacă...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
Îmi puteţi recomanda...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
V-am rămâne recunoscători dacă...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
Intenţia noastră este să...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
Ataşamentul este în formatul...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Cu stimă,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Cu sinceritate,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Cu respect,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Cu bine,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují