řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Αγαπητέ κύριε,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Αγαπητή κυρία,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
Αγαπητέ Ιωάννη,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Σχετικά με...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Αναφορικά με,...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Θα ήταν δυνατόν...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Μετά τιμής,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
χαιρετισμούς,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
θερμούς χαιρετισμούς
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují