polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Z poważaniem,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují