čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Kære John,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Bilaget er i...
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Med venlig hilsen
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med respekt,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Med venlig hilsen
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Med venlig hilsen
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují