španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Apreciado Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯女士/小姐,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们就...一事给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
我们因...写这封信
Le escribimos en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
Con relación a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
En referencia a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写信想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Formální žádost, zdvořilá
我们对获得/接受...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
附件是...格式的
El archivo adjunto está en formato...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formální, zdvořilé
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您...
Le agradecemos de antemano...
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formální, zdvořilý
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Méně formální, zdvořilý
此致
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Respetuosamente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují