portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

尊敬的主席先生,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯女士/小姐,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们就...一事给您写信
Nós escrevemos a respeito de...
Formální, jménem celé společnosti
我们因...写这封信
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
A respeito de..
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
Com referência a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写信想询问关于...的信息
Escrevo-lhe para saber sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Escrevo-lhe em nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

请问您是否介意...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, zdvořilá
我们对获得/接受...很有兴趣
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Devo perguntar-lhe se...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Qual a lista atual de preços de...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
É a nossa intenção...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Lamentamos informar que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
附件是...格式的
O anexo está no formato...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formální, zdvořilé
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formální, zdvořilý
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Caso precise de maiores informações...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Nós prezamos o seu negócio.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Espero ter notícias suas em breve.
Méně formální, zdvořilý
此致
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Com elevada estima,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Abraços,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují