nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯女士/小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Beste Jan
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们就...一事给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formální, jménem celé společnosti
我们因...写这封信
Wij schrijven u in verband met ...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写信想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formální žádost, zdvořilá
我们对获得/接受...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
附件是...格式的
De bijlage is in ... formaat.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formální, zdvořilé
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您...
Bij voorbaat dank.
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formální, zdvořilý
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Méně formální, zdvořilý
此致
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Hoogachtend,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují