německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

尊敬的主席先生,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯女士/小姐,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们就...一事给您写信
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
我们因...写这封信
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写信想询问关于...的信息
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

请问您是否介意...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗?
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
我们对获得/接受...很有兴趣
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
Sie werden dringlichst gebeten...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
附件是...格式的
Der Anhang ist im ...-Format.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formální, zdvořilé
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您...
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
此致
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují