italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

尊敬的主席先生,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯女士/小姐,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Gentile Mario,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们就...一事给您写信
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formální, jménem celé společnosti
我们因...写这封信
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
In riferimento a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
Per quanto concerne...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写信想询问关于...的信息
La contatto per avere maggiori informazioni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
La contatto per conto di...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

请问您是否介意...
Le dispiacerebbe...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
La contatto per sapere se può...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Le sarei veramente grata/o se...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Le sarei riconoscente se volesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗?
Potrebbe inviarmi...
Formální žádost, zdvořilá
我们对获得/接受...很有兴趣
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Mi trovo a chiederLe di...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Potrebbe raccomadarmi...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
La invitiamo caldamente a...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Le saremmo grati se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
È nostra intenzione...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Dopo attenta considerazione...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
附件是...格式的
L'allegato è in formato... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formální, zdvořilé
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formální, zdvořilý
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Spero di sentirLa presto.
Méně formální, zdvořilý
此致
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Cordiali saluti
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Cordialmente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují