dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formální, jménem celé společnosti
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
附件是...格式的
Bilaget er i...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formální, zdvořilé
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formální, zdvořilý
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
此致
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují