česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formální, zdvořilé
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
此致
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují