thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Vážený pane prezidente,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
เรียน จอห์น
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
เนื่องมาจาก...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
เราสนใจที่จะรับ...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
คุณช่วยแนะนำ...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Příloha je ve formátu...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formální, zdvořilé
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formální, zdvořilý
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
ด้วยความจริงใจ
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují