švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr/fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till dig angående ...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi är tacksamma om du ...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde du skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga dig om ...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber dig omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby ...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Příloha je ve formátu...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formální, zdvořilé
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
För mer information, se vår hemsida ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formální, zdvořilý
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Om du behöver mer information ...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují