rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Vážený pane prezidente,
Уважаемый г-н президент
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Дорогой Иван!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Пишем вам по поводу...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Мы пишем в связи с ...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Ввиду...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
В отношении...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ваша компания была рекомендована...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Вы не против, если...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Будьте любезны...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Буду очень благодарен, если...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Не могли бы вы прислать мне...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Мы заинтересованы в получении...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Вынужден (с)просить вас...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Не могли бы вы посоветовать...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Пришлите пожалуйста...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Вам необходимо срочно...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Мы были бы признательны, если..
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby ...
Нашим намерением является...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Příloha je ve formátu...
Прикрепленный файл в формате...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formální, zdvořilé
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Больше информации см. на сайте...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Заранее спасибо...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formální, zdvořilý
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Если вам необходимо больше информации...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Мы ценим ваш вклад
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Надеюсь на скорый ответ
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
С уважением ваш...
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují