nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Beste Jan
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby ...
Het is ons oogmerk om ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Příloha je ve formátu...
De bijlage is in ... formaat.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formální, zdvořilé
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formální, zdvořilý
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Hoogachtend,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují