italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Gentile Mario,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
In riferimento a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby ...
È nostra intenzione...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Příloha je ve formátu...
L'allegato è in formato... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formální, zdvořilé
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formální, zdvořilý
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Cordialmente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují