francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Vážený pane prezidente,
Monsieur le Président,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Madame, Monsieur
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Cher Benjamin,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Nous vous écrivons concernant...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Suite à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
En référence à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
J'écris afin de me renseigner sur...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Je vous écris de la part de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Je me permets de vous demander si...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Pourriez-vous recommander...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Nous vous prions de...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby ...
Notre intention est de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Nous regrettons de vous informer que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Příloha je ve formátu...
Le fichier joint est au format...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formální, zdvořilé
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
En vous remerciant par avance...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formální, zdvořilý
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Merci pour votre aide.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Merci de votre confiance.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Dans l'attente de votre réponse.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Cordialement,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují