esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Vážený pane prezidente,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Estimata John
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi rekomendas...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi urĝe petis al...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby ...
Ĝi estas nia intenco de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Příloha je ve formátu...
La alligiteco estas en...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formální, zdvořilé
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas plian informon...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas pri via negoco.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují